RADOSŁAW MOTRENKO
Prowadzi zajęcia z języka angielskiego
Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki, studia wg. indywidualnego toku studiów łączone z zajęciami na Wydziale Anglistyki UW.

18 lat pracy :
- Szkoła Amerykańska w Warszawie.
- TOP School - Prywatna Szkoła Języka Angielskiego.
- Szkoła Brytyjska w Warszawie - od 1998 r. jako nauczyciel j. polskiego w systemie Matury Międzynarodowej.
- Współpracownik TVP - praca w programach: "Magazyn Harcerski", "Magazyn Prawny".
- Kilkanaście publikacji w serii "Ściągawka z angielskiego". wydawnictwa Arkadia Press.

Egzaminator w systemie nowej matury z języka polskiego.
Kilku uczniów na etapie wojewódzkim Olimpiady Języka Angielskiego.
Uczniowie na studiach lingwistycznych.